Turvajalustin - Arvonta

  1. Järjestäjä

Arvonnan toteuttaja:

Kaarto Software, Y-tunnus 3018410-3

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua huoltajan luvalla arvontaan. Arvontaan eivät saa osallistua järjestävän yrityksen ja arvonnan toteuttavan yrityksen työntekijöistä he, jotka ovat osallistuneet arvonnan toteuttamiseen.  Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.  Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 6.-7.4.2024 välisenä aikana Kaartoon.fi-verkkosivustolta löytyvän sovelluksen käyttäjäksi rekisteröityminen.  Rekisteröityminen edellyttää Kaarto-sovellukseen kirjautumista käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.  

  1. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 6.-7.4.2024, ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. 

  1. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua talli.kaartoon.fi-sovelluksessa luomalla käyttäjätilin. Arvonta suoritetaan kaikkien arvonta-aikana rekisteröityneiden kesken.

  1. Palkinnot   

Arvonnan voittaja voittaa Sprenger -tavaramerkin Bow Balance -nimiset turvajalustimet. Palkintoja arvotaan 1 kpl (sis. 2 jalustinta) ja arvonta suoritetaan viikolla 15, 2024. Voittajalle ilmoitetaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen henkilökohtaisesti. Palkinnon tarjoaa Kaarto Software (Y-tunnus 3018410-3).  Yhden palkinnon arvo on 199,90 - 219,90 €. Tuotteen hinta vaihtelee koon mukaan. Voittajalta tiedustellaan oikea koko arvonnan päätyttyä. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

  1. Arvonta

Arvonta suoritetaan viikolla 15, 2024. Tuotepalkinnon voittajaan otetaan yhteyttä ja palkinto toimitetaan hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Voittajalle ilmoitetaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei tavoiteta 1 kk mennessä arvonnasta, arvonta suoritetaan uudelleen, kunnes voittaja löytyy.

  1. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytöstä aiheutuneista vahingoista. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

  1. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Immateriaalioikeudet

Oikeudet arvonnan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai arvonnan toteuttajalle. Kaiken arvontaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista etukäteislupaa.

  1. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla Kaartoon.fi. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.